Lịch trông thi học kỳ – Bộ môn Toán kinh tế + Toán tài chính

Lịch trông thi học kỳ đã được thông báo tại cột bên phải, hoặc TẠI ĐÂY.

 

Các thầy cô bộ môn Toán kinh tế, Toán tài chính theo dõi và thực hiện.

 

Trường hợp không đi trông thi được với lý do phù hợp, vui lòng thông báo cho Hải (môn của bộ môn Toán kinh tế), hoặc thầy Mạnh (môn BM Toán tài chính) ít nhất 3 ngày trước để bố trí thay đổi.

 

Cảm ơn các thầy cô đã quan tâm và thực hiện.

 

Bộ môn Toán kinh tế – Toán tài chính.