Nhắc lịch trông thi Thứ Hai – Thứ Năm – Thứ Sáu

new_small_red  Trông thi môn Thống kê Nhiều chiều 1, Lý thuyết MH Toán kinh tế 1

THỨ HAI 24/11 – 12h45 tại B2-101, C108, 109, 111

C.Trang, T.Hưng, T.Hòa, T.Hải, T.Nhật, T.Dương, T.Nhật, C.Ngọc.

new_small_red  TRÔNG THI MÔN LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN

THỨ NĂM 27/11 – 6h45   tại PHƯƠNG NAM 1: Sáng và Chiều 20 phòng thi

T.Hòa, T.Phi, T.Ninh, Thế, Hải, Tâm, Huyền, Hoàng, Dương, Phương, Hưng, Long, Nhật, Thảo, Ngọc, Trang, Thúy, Thành, Thắm, Mạnh, B.Thủy, C.Thủy, P.Minh

THỨ SÁU 28/11 –  6h45: Sáng 19 phòng thi, Chiều 14 phòng thi (BM Toán tài chính nghỉ buổi chiều để sinh hoạt môn học với Viện NH-TC)

Sáng: T.Hòa, T.Phi, Thế, Hải, Tâm, Huyền, Hoàng, Dương, Phương, Hưng, Long, Nhật, Thảo, Ngọc, Trang, Thành, Thắm, Mạnh, B.Thủy, C.Thủy, P.Minh

Chiều: T.Hòa, T.Phi, Thế, Hải, Tâm, Huyền, Hoàng, Dương, Phương, Hưng, Long, Nhật, Thảo, Ngọc, Trang, Thành, P.Minh

 Bộ môn Toán kinh tế.