Nộp chuyên đề thực tập: 20/5/2016

Các thầy cô hướng dẫn sinh viên làm Chuyên đề thực tập, và các sinh viên làm Chuyên đề thực tập đợt 1 lưu ý:

– Thời hạn nộp bản cuối cùng Chuyên đề: 20/5

– Số lượng: 1 đề cương chi tiết có bút tích, chấm điểm của Giáo viên hướng dẫn

– 1 bản thảo Chuyên đề có bút tích của Giáo viên hướng dẫn

– 3 bản chính Chuyên đề: 1 bản có chấm điểm của Giáo viên hướng dẫn (1 bản nộp Thanh tra, 1 bản Thư viên, 1 bản lưu khoa)

– Các lớp tập hợp toàn bộ nội dung Chuyên đề trong một đĩa CD để nộp Thanh tra:

+ File: đuôi .doc (không được .docx)

+ Tên file: Mã SV + Họ tên + Tên chuyên đề

Chi tiết xem tại đây: http://mfe.edu.vn/tin-tuc/quy-dinh-ve-chuyen-de-thuc-tap-bac-dai-hoc.html