Sinh viên nhận bảng điểm – Lịch thi Cao học

new_small_red  Các sinh viên tốt nghiệp đợt 1 nhận Bảng điểm tại Văn phòng khoa – cô Phan Minh – trong thời gian từ ngày 16 đến 18 tháng 5.

Lịch thi tuyển sinh Cao học ngày 17, 18 / 5; giảng đường B1, B2, D1, D2, E.

Các thầy cô hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp lưu ý lịch tập hợp điểm và bài của sinh viên: Xem chi tiết tại mục CÔNG VIỆC.