[TCB] Trông thi kỳ I năm học 2016 – 2017

STT

Ngày (Thứ)

Ca

Giảng viên

Giảng đường

1

29/12/16 (T5)

3, 4

An, Quý, Thắng, Đức, Lê Anh, Trung, Hoàn

VTP

2

9/1/17 (T2)

3

Quyên, Thông, Lâm, An, Quý, Q. Lan, Long, Tuấn, Huệ, P. Lan, Thắng, Tuyến, Hoàn

B

3

12/1/17 (T5)

1, 2, 3, 4

Cả bộ môn TCB

Vắng: Long (ca 3, 4); Thắng (ca 3, 4); Đức (ca 3, 4); Q. Anh (ca 3, 4); Nghĩa (cả ngày)

B

4

13/1/17 (T6)

1, 2, 3, 4

Cả bộ môn TCB

Vắng: Tuyến (ca 3, 4); Q. Anh (ca 3, 4); Nghĩa (ca 1, 2)

B

5

14/1/17 (T7)

1, 2, 3, 4

Cả bộ môn TCB

Vắng: An (cả ngày), Q. Anh (ca 3, 4); Q. Lan (ca 1, 2); Ngân (cả ngày)

B

6

17/2/17 (T3)

3

Q. Lan, Hoàn, Vân, Lê Anh, Tuyến, Quyên, An, Tuấn, Thắng, Quý, Thông, Lâm

B

 
Chú ý: Các thầy, cô đi coi thi đúng giờ. Nếu có thay đổi xin báo trực tiếp lại với thầy Tống Thành Trung.