Thời gian biểu học Học kì 1 – 2012

(Thứ sáu, 30 Tháng 12 2011 14:57) THỜI GIAN BIỂU CÁC TIẾT HỌC 50 PHÚT

Thông tin chi tiết cụ thể: TẠI ĐÂY

Thời gian buổi sáng từ 7h00, chiều từ 13h00
Nghỉ giải lao giữa tiết 1-2 và 4-5 là 5 phút
Giải lao giữa tiết 2-3 và 3-4 là 10 phút
 
  SÁNG   CHIỀU
Tiết Thời gian Tiết Thời gian
1 7:00 – 7:50 6 13:00 – 13:50
2 7:55 – 8:45 7 13:55 – 14:45
3 8:55 – 9:45 8 14:55 – 15:45
4 9:55 – 10:45 9 15:55 – 16:45
5 10:50 – 11:40 10 16:50 – 17:40
Thời gian buổi tối: 3 tiết
Bắt đầu từ 18h15, giải lao 19h30 đến 19h45, kết thúc 21h00.