[TKT] Chuyên đề thực tập K50

(Thứ hai, 21 Tháng 11 2011 00:08)
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP – VIẾT CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
TOÁN KINH TẾ 50

Thời gian: 1 tuần chuẩn bị + 15 tuần thực hiện, tính từ 9/1

STT MSSV Sinh viên GVHD
1 CQ500006 Nguyễn Ngọc An T. Hoàng
2 CQ500034 Chu Thị Vân Anh T. Hoàng
3 CQ500154 Đào Thị ánh T. Hoàng
4 CQ500237 Phạm Kim Chi T. Hoàng
5 CQ502049 Nguyễn Lan Phương T. Hoàng
6 CQ501694 Nguyễn Văn Mạnh T. Hòa
7 CQ501816 Nguyễn Thị Ngân T. Hòa
8 CQ501893 Phan Thị ánh Ngọc T. Hòa
9 CQ502034 Nguyễn Đình Phúc T, Hoà
10 CQ500386 Nguyễn Thị Dung T. Hòa
11 CQ500471 Hoàng Dương T. Hải
12 CQ500927 Đặng Thị Thu Hiền T. Hải
13 CQ503294 Trần Thị Mạnh Hiếu T. Hải
14 CQ501598 Nguyễn Thành Lợi T. Hải
15 CQ502236 Đỗ Hoàng Sơn T, Hải
16 CQ500970 Nguyễn Thị Hoa C. Phương
17 CQ501005 Tiêu Thị Hoài C. Phương
18 CQ501080 Dương Văn Hợp C. Phương
19 CQ501190 Vũ Việt Hùng C. Phương
20 CQ501973 Cù Thị Hồng Nhung C. Phương
21 CQ501992 Nguyễn Thuỳ Nhung T. Thế
22 CQ502980 Lê Đình Tùng T. Thế
23 CQ500983 Lê Hồng Hoa T. Thế
24 CQ501927 Nguyễn Thị Minh Nguyệt T. Thế
25 CQ502668 Đỗ Bá Tiếp C, Minh
26 CQ502684 Chu Mạnh Toàn C. Minh
27 CQ501434 Bùi Thị Liên C. Minh
28 CQ502491 Nguyễn Thị Thót C. Minh