[TKT] Chuyên đề thực tập K50 – đợt 1

(Thứ ba, 04 Tháng 10 2011 23:06) Danh sách sinh viên lớp Toán kinh tế 50 đăng kí thực tập

 

STT Họ và tên MSSV GVHD Nơi thực tập  ĐT
1 Vũ Nguyễn Tuấn Anh CQ500028 T. Thế Ngân hàng SHB 01695884568
2 Vũ Đình Huy CQ501115 T. Thế TCT Xây dựng Sông Đà  
3 Lại Thị Hằng CQ T. Thế ???  
4 Nguyễn Mạnh Hà CQ500667 T. Thế ???  
5 Vũ thị Mai CQ501655 T. Hòa ???  
6 Vũ Thị Lụa CQ501616 T. Hòa Ngân hàng SHB 0989320641
7 Trần Thị Minh Phượng CQ502109 T. Hòa ???  
8 Nguyễn Thị Lương CQ503384 C. Minh Viện Quản lý Kinh tế 0972267261
9 Phạm Thị Quyên CQ502160 C. Minh Bộ Nông nghiệp  
10 Bùi Thị Kim Chi CQ500254 C. Minh Bộ Nông nghiệp  
11 Trịnh Thị Bình CQ503193 C. Minh Bộ Nông nghiệp  
12 Nguyễn Thị Hồng Nhâm CQ501942 T. Thứ Viện KH Lao động Xã hội 0915170716