[TKT] Chuyên đề thực tập K52 – đợt 2

Danh sách Sinh viên làm Chuyên đề Tốt nghiệp đợt 2 – Năm học 2013-2014.
Chuyên ngành Toán kinh tế.

Thời gian: 15 tuần, từ 23/1/2014.
Yêu cầu khi kết thúc:
– Đề cương sơ bộ có bút tích sửa chữa của GVHD
– Đề cương sơ bộ bản đã chỉnh sửa
– Đề cương chi tiết
– Bản thảo Chuyên đề có bút tích sửa chữa của GVHD
– 03 Bản chính Chuyên đề.

STT MSV Họ và tên GVHD Chấm 2
1 CQ520126 Nguyễn Như Hoàng Anh Thầy Hòa Thầy Hoàng
2 CQ520153 Nguyễn Thị Lan Anh Thầy Hòa Thầy Hoàng
3 CQ520246 Vũ Tuấn Anh Thầy Hòa Thầy Hoàng
4 CQ520418 Bùi Huy Chương Thầy Hòa Thầy Hoàng
5 CQ520457 Lương Mạnh Cường Thầy Hòa Thầy Hoàng
6 CQ520742 Mạc Văn Đạt Thầy Hoàng Thầy Hòa
7 CQ520944 Ngô Thị Hà Thầy Hoàng Thầy Hòa
8 CQ521122 Ngô Thị Hằng Thầy Hoàng Thầy Hòa
9 CQ521144 Nguyễn Thị Thu Hằng Thầy Hoàng Thầy Hòa
10 CQ521448 Chu ánh Hồng Thầy Hoàng Thầy Hòa
11 CQ521494 Nguyễn Thị Huệ Cô Phương Thầy Hải
12 CQ521687 Nguyễn Văn Hưng Cô Phương Thầy Hải
13 CQ521785 Lê Thị Hường Cô Phương Thầy Hải
14 CQ521799 Lại Duy Hưởng Cô Phương Thầy Hải
15 CQ521951 Nguyễn Mai Lâm Cô Phương Thầy Hải
16 CQ522268 Phạm Thị Mai Thầy Hải Cô Phương
17 CQ522336 Vũ Đức Minh Thầy Hải Cô Phương
18 CQ522438 Phạm Thị Quỳnh Nga Thầy Hải Cô Phương
19 CQ522982 Nguyễn Hoàng Quyên Thầy Hải Cô Phương
20 CQ523007 Phạm Cương Quyết Thầy Hải Cô Phương
21 CQ523053 Nguyễn Bá Sang Cô Thúy Cô Ngọc
22 CQ523108 Phạm Văn Sơn Cô Thúy Cô Ngọc
23 CQ523143 Kiều Văn Tăng Cô Thúy Cô Ngọc
24 CQ523286 Đỗ Huyền Thảo Cô Thúy Cô Ngọc
25 CQ523292 Hoàng Thị Phương Thảo Cô Thúy Cô Ngọc
26 CQ523341 Phạm Thanh Thảo Cô Ngọc Cô Thúy
27 CQ523404 Phạm Việt Thắng Cô Ngọc Cô Thúy
28 CQ523432 Từ Đức Hoàng Thìn Cô Ngọc Cô Thúy
29 CQ523656 Nguyễn Quyết Tiến Cô Minh Cô Thúy
30 CQ524174 Trương Mạnh Tùng Cô Minh Cô Thúy
31 CQ524203 Phạm ánh Tuyết Cô Minh  
32 CQ524352 Nguyễn Văn Xuân Cô Minh  
33 CQ524373 Đỗ Hải Yến Cô Minh