[TKT] Giảng Cao học K19-20 – chuyên ngành

(Thứ sáu, 16 Tháng 11 2012 06:49)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC TẬP KHÓA 19 VÀ KHÓA 20
(Cao học Điều khiển học kinh tế)
 
Khóa 19
Viện đào tạo Sau đại học đã có thông báo lịch bảo vệ luận văn đối với học viên cao học khóa 19. Khoa yêu cầu các học viên cao học khóa 19 và các thầy cô hướng dẫn khẩn trương rà soát tiến độ công việc để thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ.Để nắm được tiến độ cụ thể Khoa sẽ tổ chức họp với học viên cao học khóa 19 và các thầy cô hướng dẫn, trưởng – phó các bộ môn Toán kinh tế và Toán tài chính vào hồi 17h00 ngày 22/11/2012 tại VP khoa. Mời các thầy cô và học viên có mặt đông đủ (học viên mang theo quyết định giao đề tài và phân công Gv hướng dẫn)
Khoa sẽ tổ chức sinh hoạt khoa học cấp Bộ môn trước 20 tháng 12 năm 2012, để làm thủ tục bảo vệ chính thức cho học viên cao học.

Trường hợp không thể thực hiện đúng tiến độ cần báo cáo để Khoa xem xét việc tiếp tục học (xin gia hạn nếu cần thiết).

Khóa 20
Thực hiện kế hoạch học tập các môn học chuyên ngành theo thông báo của Viện đào tạo sau đại học đối với ngành Điều khiển học kinh tế. Lịch học cụ thể sẽ được thực hiện như sau:

1- Học viên làm việc với Khoa và các bộ môn: 17h00 ngày 23/11/2012

Nội dung: Đề xuất đề tại luận văn; Đề xuất và phân công GV hướng dẫn; Phân công đơn vị (Bộ môn) phụ trách, sinh hoạt chuyên môn.

Thành phần: Tất cả học viên cao học, trưởng, phó khoa và trưởng, phó bộ môn Toán kinh tế; Toán tài chính.
Học viên cao học có thể đề nghị GV hướng dẫn. Học viên cần gặp các thầy, cô đề đạt hướng nghiên cứu, xin trợ giúp xác định đề tài và nhận hướng dẫn (khoa sẽ ưu tiên nguyện vọng của học viên).

2- Môn học và lịch học

Môn học Thời gian Địa điểm Ghi chú
Kinh tế lượng Thứ 7 (S+C)  từ 24/11 đến 15/12/2012 VP khoa  
Lý thuyết mô hình toán kinh tế Chủ nhật (S+C) từ 25/11 đến 16/12/1012 VP khoa  
Phân tích số liệu mảng Thứ 7 (S+C) từ 05/01 đến 26/01/2013 VP khoa  
Phân tích thống kê nhiều chiều Chủ nhật (S+C) từ 06/01 đến 27/01/1013 VP khoa  

Yêu cầu học viên mang theo máy tính cá nhân và thực hiện nghiêm túc giờ học theo lịch:
Sáng: 7h00 đến 11h40
Chiều: 13h00 đến 17h40