[TKT] Giảng Cao học K19 – Từ Tháng 11/2010

(Chủ nhật, 02 Tháng 1 2011 09:51)
Lịch giảng các lớp hệ Cao học khóa 19
MÔN KINH TẾ LƯỢNG VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

 

Lớp Giảng đường Thời gian Giảng viên Buổi học
19A D302 20/12/10-21/1/11 T. Hưng Tối T2, T4, T6
19B D303 20/12/10-21/1/11 T. Hải
19D D405 21/2/11-25/3/11 T. Thứ
19E D503 21/2/11-25/3/11 T. Chững
19F D505 21/2/11-25/3/11 T. Ninh
19K T7 (B302) CN(D407) 12/2/11-27/2/11 T. Nguyên Sáng, Chiều T7
Sáng Chủ nhật
19L T7(D305) CN(D506) 13/11/10-26/12/10 T. Phi
19M T7(B303) CN(D406) 11/12/10-26/12/10 C. Tâm
19N T7(B304) CN(D206) 13/11/10-4/12/10 T. Văn
19Q T7(D302) CN(D507) 13/11/10-26/12/10 T. Hoàng
19S T7(D303) CN(501) 13/11/10-26/12/10 T. Hòa