[TKT] Giảng Cao học K20 – Tháng 10/2011

(Thứ tư, 28 Tháng 12 2011 10:23)

 
 
LỊCH PHÂN GIẢNG CAO HỌC KHÓA 20
Môn : Kinh tế lượng và Phân tích dữ liệu
 
TT Lớp Thứ Giảng viên Từ Đến Thi KK
C1 CH20A T2,T4, T6    T. Hưng 31 / 10 /11 02 / 12 / 11 D2-305   R
C2 CH20B T2, T4, T6    C. Phương 31 / 10 /11 02 / 12 / 11 D2-306   R
C3 CH20D T2, T4, T6    T. Thứ 01 / 02 /12 07 / 03 / 12 D2-301    
C4 CH20E T2, T4, T6    T. Hải 01 / 02 /12 07 / 03 / 12 D2-302 5/4  
C5 CH20F T2, T4, T6    C. Tâm 01 / 02 /12 07 / 03 / 12 D2-303   R
C6 CH20K T7    T. Nguyên 11 / 02 /12 17 / 03 / 12 D2-205    
C7 CH20L CN    C. Huyền 04 / 12 /11 08 / 01 / 12 D2-206   R
C8 CH20M CN    T. Hòa 11 / 12 /11 08 / 01 / 12 D2-106    
C9 CH20Q T7    T. Phi 05 / 11 /11 03 / 12 / 11 D305   R
C10 CH20S T7    T. Ninh 05 / 11 /11 03 / 12 / 11 D2-305   R
C11 CH20T T7    T. Văn 05 / 11 /11 03 / 12 / 11 D2-306   R
 
T2,4,6: buổi tối: 18h30-21h (3 tiết)
CN, T7: Sáng: 7h50-12h, chiều: 13h35-17h45 (Mỗi buổi 5 tiết)
Môn KTL dạy trên lớp Lý thuyết và Thực hành: 45 tiết, 20 tiết học viên tự nghiên cứu

Kiểm tra: học viên kiểm tra trên máy tính