[TKT] Giảng Cao học K21 – Từ tháng 9/2012

(Thứ sáu, 21 Tháng 9 2012 00:45)

LỊCH GIẢNG CAO HỌC KHÓA 21
Môn Kinh tế lượng và phân tích dữ liệu
Thời lượng 45 tiết, trong đó 15 tiết thực hành
Yêu cầu: điểm đánh giá gồm 1 bài kiểm tra thực hành máy tính và 1 bài tập lớn
 
Lớp Ngày Thời gian Giảng đường Giảng viên
CH21A 2-4-6 24/9 – 26/10 D2-101 T.Hưng
CH21B 2-4-6 24/9 – 26/10 D2-201 T. Hoàng
CH21D 2-4-6 5/11 – 14/12 D 102 T. Hải
CH21E 2-4-6 5/11 – 14/12 D 103 Cô Huyền
CH21K CN 4/11 – 9/12 D 207 T. Thứ
CH21L T7 3/11 – 8/12 D 206 T. Văn
CH21M CN 23/12 – 27/1 D2 201 T. Hòa
CH21R CN 23/9 – 28/10 D2 305 T.Phi
CH21S CN 23/9 – 28/10 D2 306 C. Thủy
CH21Q T7 22/9 – 27/10 D 303 T. Ninh
 
Thứ 2-4-6: buổi tối, 18h15-20h45 (3 t)
T7, CN: sáng 7h50-12 h, chiều: 13h35-17h45