[TKT] Giảng Cao học K22 – từ 9/2013

(Thứ tư, 11 Tháng 9 2013 23:14)

Lịch giảng Cao học
Kinh tế lượng và Phân tích dữ liệu
Số TT Lớp Thứ (Buổi) Ngày Giáo viên Giảng đường
1 Q T7, (S+C) 14/9 – 19/10 C. Tâm D2-204
2 R CN (S+C) 15/9 – 20/10 T. Hưng D2-305
3 S CN (S+C) 15/9 – 20/10 T. Nguyên D2-306
4 A T2-4-6 (T) 16/9 – 18/10 T. Hoàng D2-204
5 M T7, (S+C) 26/10 – 30/11 T. Ninh D2-203
6 K CN (S+C) 27/10 – 1/12 T.Thứ D2-201
7 L CN (S+C) 27/10 – 1/12 C. Thủy D2-202
8 D T2-4-6 (T) 28/10 – 9/12 T. Hải D2-202
9 E T2-4-6 (T) 28/10 – 9/12 C. Huyền D2-201