[TKT] Giảng Cao học K24

Phân giảng Cao học Khóa 24

Học phần: Kinh tế lượng ứng dụng (tên cũ là Kinh tế lượng và phân tích dữ liệu)

Thời lượng: 2 tín chỉ: 30 tiết trên lớp + 15 tiết tự học. Với thời gian tự học, yêu cầu học viên tự nghiên cứu và nộp bài luận cho giảng viên sửa và chấm điểm.

– Giảng viên gửi lại danh sách điểm bài luận cho cán bộ quản lý 1 tuần trước ngày thi.

Hướng dẫn giảng dạy và học tập: TẠI ĐÂY.

Sáng: 7h55 – 11h40 (4 tiết); Chiều: 13h00 – 17h40 (5 tiết): Tối: 18h15 – 21h00 (3 tiết)

Lưu ý: ngoài ra còn lịch giảng linh hoạt, các thầy cô liên hệ với Chủ nhiệm lớp

 

TT Lớp SV Buổi Tháng Thi Giảng viên Quản lý
1 CH24 B2 40 Chiều T5    21/12 – 21/1/16 4/16 C.Phương  
2 CH24 46 Tối T5   5/1 – 20/1/16 27/1/16 T.Mạnh  
3 CH24M   Cuối tuần     8h: 3/4/16
D103
T.Hòa Ngọc
4 CH24N   Cuối tuần         Hương
5                
                 
                 
                 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp M, N: Đăng kí có 3 đợt:

– 20/2 – 13/3 ;  9/4 – 15/5 ; 4/6 – 26/6