[TKT] Giảng CQ Học kỳ hè (6+7/2016)

Các lớp học kỳ hè

LỊCH GIẢNG HỆ CHÍNH QUY

Thời gian: 5 tuần chia làm hai đợt: 6/6 đến 26/6 và 11/7 đến 24/7

Thi: Dự kiến từ 25/7 đến 31/7.

Các trường hợp chuyển lớp đề nghị thông báo cho Hải để thay đối trên lịch chính thức này.

K Lớp TC Thứ (Tiết) GĐ GV Ghi chú
H01 56 KTL1_1 3 2 4 6 (3-5) B2-102 C.Nga  
H02 56 KTL1_2 3 2 4 6 (8-10) B2-102 T.Thành  
H03 56 KTL1_3 3 3 5 7 (3-5) B2-102 T.Đức  
H04 56 KTL1_4 3 3 5 7 (8-10) B2-102 C.Liên  
H05 56 XSTK_1 3 2 4 6 (1-3) B2-103 T.Hưng  
H06 56 XSTK_2 3 2 4 6 (6-8) B2-103 C.Huyền  
H07 56 XSTK_3 3 3 5 7 (1-3) B2-103 T.Dương  
H08 56 XSTK_4 3 3 5 7 (6-8) B2-103 C.Tú