[TKT] Giảng kỳ hè 2018 (9/7 đến 12/8)

LỊCH GIẢNG HỌC KỲ HÈ

Thời gian: Từ 9/7 đến 12/8/ 2018

Lớp Thứ (Tiết) Giảng viên
KTL 1 (217H)_1 D403 T2,4,6 (1 – 3) T.Hưng
KTL 1 (217H)_3 D502 T3,5,7 (6 – 8) T.Dương
XSTK (217H)_2 D403 T2,4,6 (8 – 10) C.Thủy
XSTK (217H)_3 D403 T3,5,7 (3 – 5) T.Hoàng

 

Phòng Quản lý đào tạo có yêu cầu đăng ký giảng học kỳ hè để thuận tiện việc mở lớp.

Thời gian học và thi: 2/7/2018 đến 12/8/2018

Các thầy cô có dự kiến sẽ giảng học kỳ hè hai học phần Xác suất Thống kê và Kinh tế lượng 1 vui lòng gửi thư lại cho T.Hải (reply thư đã gửi).

Thời gian: Trước ngày 5/5/2018.

Cảm ơn.

Danh sách đăng ký

Giảng viên Yêu cầu
1 T.Dương T3,5,7
2 T. Hưng 1 lớp
3 C. Chung Thủy 1 lớp