[TKT] Giảng TC+B2+LT+Edutop (2017)

HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM (TẠI CHỨC) 

Lưu ý: Tiết loại 50 phút
Th  Mã GV Cơ sở K  CN sv Môn  T Từ Đến HT  Thi TG Cn
3 Trung TTC Tc CNg KT Đối ngoại LT. 53 XSTK 40 4/3 18/3 16/4 16/4 Ng T7 CN
3 Nhật CĐKTKT Điện Biên LT.07 KT 38 XSTK 40 3/3 7/3 2/6 6/6 Hoàng
5 Dương > T.Hòa TC Cộng đồng HN (phân hiệu Lạng Sơn) KT17A KT 40 XSTK 45 2/5 30/5 10/6 11/6 C236 T7 CN Quý
6 Trung TTC Công thương TC 50 KT 40 XSTK 5/6 20/6 28/8 29/8 T2,3, 5,6 Dung
11 Hoàng CĐKTKT Điện Biên LT. KT XSTK 45 3/11 7/11 9/12 10/12 CT236 T7 CN Hoàng
Danh sách các địa điểm: TẠI ĐÂY.
Trường Đào tạo BD Cán bộ Công thương TW: Vĩnh Hưng
Download bài tập Kinh tế lượng – giảng hệ Phi chính quy, theo giáo trình mới: TẠI ĐÂY.
Trung học KTTC HN: NVH Thanh Xuân Nam, ngõ 495, ngách 1, Nguyễn Trãi.
HỆ VĂN BẰNG 2
Th  Mã GV Cơ sở K  CN sv Môn  T Từ Đến HT  Thi TG Cn
1 Hoàng D-303 28B XSTK 45 9/1 14/5 SCN Lê Hà
1 Trung TTC D-303 28B XSTK 45 9/1 14/5 CCN Lê Hà
2 Hưng D-305 28B XSTK 45 1/3 14/5 CCN Lê Hà
8 T.Hòa D-302 KTL 45 14/8 10/12 S-CN Sơn
8 T.Hưng D-303 KTL 45 14/8 10/12 S-CN Sơn
8 T.Phi D-302 KTL 45 14/8 10/12 C-CN Sơn
8 T.Hoàng D-303 KTL 45 14/8 10/12 C-CN Sơn
T.Hưng D-304 XSTK 45 28/8 31/12 S-CN
D-304 XSTK 45 28/8 31/12 C-CN
B2: liên hệ mới (từ 7/2017) Sơn 0912 432 222
Tc KTTC Hà Nội: Trung cấp Kinh tế Tài chính HN: Thanh Xuân
Tc Kth Đa ngành: Chùa Láng +Sáng: Tiết 1 – 5; Chiều Tiết 6 – 10; Tổng thời gian 10 tuần, 45 tiết.
Liên hệ: Phùng Chí Cường: 0912 068 370 / các khoa chủ quản
HỆ TỪ XA
Th  Mã Cơ sở K  CN sv GV Môn  T Từ Đến HT  Thi TG Cn
B2-101 KTQD Hưng XSTK 15 14/5 11/6 25/6 S+C Huyền
T.Thương: 0906 261 398
Bùi Bích Huyền: 0979 767 680
E-learning
Th Môn Lớp Sv GV Bắt đầu S1 S2 Thi Thanh toán
4 XSTK ONE101, 103 103 Hoàng 11/4 30/5
4 XSTK ONE105, 107 120 12/4 51/5
8 XSTK ONE109, 111 112 Dương 7/8 – 13/8 25/9-1/10
8 XSTK ONE113, 115 120 Tâm 7/8 – 13/8 25/9-1/10
12 XSTK ONE117, 119 128 Hải 18-24/12/17 5-11/3/18
12 XSTK ONE121, 123 125 Nhật 18-24/12/17 5-11/3/18
12 KTL TNE21A, 21B,
23A, 23B, 25A
Trang 18-24/12/17 5-11/3/18

 

 

E-learning T9 2015
T9
2015
T12
2016
T5
2016
T9-11
2017
T4
2017
T8
2017
T12
XS: Hải (2) x x x
XS: Hoàng x x
(2) Dương x x x
XS: Nhật x x x
XS: Tú x x x
XS: Tâm x x x
KTL: Ngọc x x
KTL: Phương x x
KTL: Trang xx x
KTL: Huyền x x
KTL: Hưng x