[TKT] Học kì hè 2015

Theo lịch Nhà trường đã công bố, Bộ môn Toán kinh tế đảm nhận một số lớp học kì hè.

Do số lượng sinh viên còn nợ môn học Lý thuyết xác suất và Thống kê toán, và Kinh tế lượng là tương đối nhiều, nên việc học kỳ hè là bắt buộc.

Thời gian: 5 tuần: từ 8/6 – 27/6 và 13/7 – 26/7

TT K GV Lớp T.chỉ Thứ (Tiết) GĐ SV Ghi chú
  53 T.Hưng KTL_1 4 cũ T2,4,6 (1-4) B101    
  53 T.Đức KTL_2 4 cũ T3,5,7 (6-9) B303    
  54+ T.Thành KTL1_1 3 T2,4,6 (8-10) B301    
  54+ T.Hòa KTL1_3 3 T2,4,6 (1-3) B206    
  53 T. Nhật XSTK_1 4 cũ T2,4,6 (6-9) B106    
  53 T.Dương XSTK_2 4 cũ T3,5,7 (1-4) B305    
  55 C.Tâm XSTK1_1 3 T2,4,6 (1-3) B106    
  55 T.Phi XSTK1_4 3 T3,5,7 (8-10) B106