[TKT] Kiểm tra môn KTL – Học kỳ Hè năm học 2014

SINH VIÊN ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH SỬ DỤNG LAPTOP .

Sinh viên cần chú ý:

– Mang thẻ sinh viên

– Ảnh thẻ quá mờ thì phải mang CMND để đối chiếu.

– Không giải quyết các trường hợp không có giấy tờ chứng minh nhân thân có ảnh.

– Đối chiếu số thứ tự trong danh sách và bảng dưới đây.

Các giảng viên chú ý:

Quản lý ca thi: Thầy Dương;

Trông kiểm tra: Dương, Liên, Hoàng, Huyền, Trang, Sang (CNTT), ,…

Đề nghị các thầy cô đi coi thi đến tại C300 từ 7h30 để kiểm tra máy tính. Cụ thể trao đổi với quản lý ca thi.

Ngày 28/7/2014 (thứ hai) các thầy cô lên văn phòng để chấm bài kiểm tra và hoàn thành bảng điểm.

CHỦ NHẬT NGÀY 27/07/2014

(Ca)
Giờ : phút
Lớp KTL C301
(70 m)
C302
(40 m)
C303
(40 m)
C304
(40 m)
C305
(40 m)
(1)
8:00-8:30
01 (S2,4,6)
(T.Hoàng)
1-60 61-90 91-120 121-150 151-hết
(2)
8:35-9:05
02 (C3,5,7)
(t.Dương)
1-60 61-90 91-120 121-150 151-hết
(3)
9:10 – 9:40
01 (C2,4,6)
(C.Huyền)
1-60 61-90 91-120 121-150 151-hết
(4)
9:45 – 10:20
02 (S3,5,7)
(C.Trang)
1-60 61-90 91-120    

 

Nội dung kiểm tra: xem file đính kèm tại đây