[TKT] TC+B2+LT (2019)

HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM (TẠI CHỨC) 

Lưu ý: Tiết loại 50 phút
Tháng GV Cơ sở K  CN sv Môn  TC Từ Đến HT  Thi TG Cn
1 T.Phi TC KT-TC Hà Nội 50 QTKD XSTK 3 5/1 19/1 21/4 21/4 T7, CN
3 T.Long TC KT-TC Hà Nội 50 KT XSTK 3 9/3 23/3 19/5 20/5 T7, CN
3 T.Nhật CĐ Than KS – Hạ Long 50 KT XSTK 3 15/3 19/3 20/4 21/4 T6-T2
5 C.Tâm CĐ Than KS – Hạ Long XSTK 17/5 21/5 8/6 9/6 T6-T2
5 T.Dương GDTX Nghệ An 50 KT+KD XSTK 3 17/5 21/5 7/6 9/6 T6-T2
6 T.Hưng KTQD 50 KT XSTK 3 4/6 20/6 29/6 30/6 3,5,7,CN
6 T.Hoàng THKT – Uông Bí 50 KT XSTK 3 7/6 11/6 14/6 16/6 T6-T2
6 C.Tâm 50 KT XSTK 3 7/6 11/6 14/6 16/6 T6-T2
6 T.Phi TC CN&KT Đối ngoại 50 TC XSTK 3 9/6 23/6 30/6 30/6 3,5,7,CN
8 C. Huyền Trung học KTTC Hà Nội 52 QTKD XSTK 3 17/8 31/8 27/10 27/10 T7, CN
9 T. Hoàng CĐ Nghề Yên Bái 52 KT XSTK 3 6/9 10/9 20/9 22/9 2,3,6,7,CN
9 T. Hưng KTQD 52 QTKD XSTK 3 8/9 16/9 5/10 6/10 2,3,6,7,CN
9 T. Hòa TT GDTX Lai Châu 52 KT XSTK 3 13/9 17/9 27/9 29/9 2,3,6,7,CN
9 T. Phi TT GDTX Lai Châu 52 KT XSTK 3 13/9 17/9 27/9 29/9 2,3,6,7,CN
9 C. Trang KTQD 52 QTKD XSTK 3 18/9 6/10 11/10 11/10 2,4,6,SCN
9 T. Dương TT GDTX Cao Bằng 52 KT XSTK 3 20/9 24/9 12/10 13/10 2,3,6,7,CN
9 T. Hưng KTQD + Công Thương 51 QTKD1 XSTK 3 20/9 2/10 9/10 9/10 2,4,6,SCN
9 T. Mạnh CĐ KTKT Điện Biên 52 KT XSTK 3 27/9 1/10 6/12 9/12 2,3,6,7,CN
9 T. Long TT GDTX Vĩnh Phúc 52 KT XSTK 3 27/9 1/10 29/11 1/12 2,3,6,7,CN
10 T. Nhật TT GDTX Cao Bằng 50 KT KTL 3 18/10 22/10 6/12 8/12 2,3,6,7,CN
10 T. Đức TC CN & KT Đối Ngoại 50 KT KTL 3 26/10 9/11 21/12 22/12 T7, CN
11 C. Tâm TT GDTX Thanh Hóa 50 KT KTL 3 15/11 19/11 6/12 8/12 2,3,6,7,CN
Danh sách các địa điểm: TẠI ĐÂY.
Trường Đào tạo BD Cán bộ Công thương TW: Vĩnh Hưng
Download bài tập Kinh tế lượng – giảng hệ Phi chính quy, theo giáo trình mới: TẠI ĐÂY.
Trung học KTTC HN: NVH Thanh Xuân Nam, ngõ 495, ngách 1, Nguyễn Trãi.
Trung cấp
HỆ VĂN BẰNG 2 CQ
Th  Mã GV K  CN sv Môn  T Từ Đến HT  Thi TG Cn
1 T.Hoàng D402 30A KTL-1 7/1 19/5 SCN
1 T.Đức D404 30A KTL-2 7/1 19/5 CCN
1 C.Thủy D405 30A KTL-3 7/1 19/5 CCN
T.Dương XSTK
T.Phi XSTK
9 T. Hoàng A2_109 30B KTL-1 26/8 8/12 SCN
9 T. Đức A2_201 30B KTL-2 26/8 8/12 CCN
9 C. Trang A2_310 31A XSTK_1 9/9 22/12 CCN
9 T. Dương A2_311 31A XSTK_2 9/9 22/12 CCN
9 C. Thủy A2_312 31A XSTK_3 9/9 22/12 SCN
Sáng, Chiều: 4 tiết / buổi. Mỗi tiết 60 phút, sau mỗi tiết nghỉ 10 phút, sáng từ 7h, chiều từ 13h
Tc KTTC Hà Nội: Trung cấp Kinh tế Tài chính HN: Thanh Xuân
Tc Kth Đa ngành: Chùa Láng + Sáng: Tiết 1 – 4; Chiều Tiết 5 – 8; Tổng thời gian 10 tuần, 45 tiết.
Liên hệ: Sơn:  / các khoa chủ quản
HỆ TỪ XA
Th  Mã Cơ sở K  CN sv GV Môn  T Từ Đến HT  Thi TG Cn
T.Thương: 0906 261 398
Bùi Bích Huyền: 0979 767 680
E-learning
Th Môn Lớp Sv GV Bắt đầu Kết thúc Thi Thanh toán
9/2019 XSTK 2019.TXTOKT02.0001 ThS Nguyễn Hải Dương 29/9/2019 24/11/2019 1/12/2019

 

E-learning 9 9/15 12/15 5/16 9-11/16 4/17 8/17 12/17 5/18 9/18
XS: Hải (2) x x x
XS: Hoàng x x x x
(2) Dương x x x x
XS: Nhật x x x x
XS: Tú x x x x
XS: Tâm x x x x
KTL: Ngọc x x
KTL: Phương x x
KTL: Trang xx x
KTL: Huyền x x
KTL: Hưng x