[TKT] Thực tập đợt 1 – Khóa 53

Thông báo của nhà trường: TẠI ĐÂY.

Thời gian thực tập: 15 tuần, từ 1/9 đến 14/12 năm 2014.

Sinh viên đủ điều kiện đăng ký Thực tập từ 11/8/2014.

 QUY ĐỊNH VỀ CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP (NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM)

Danh sách sinh viên làm Chuyên đề thực tập – Toán kinh tế K53

STT Họ đệm Mã sinh viên Ghi chú
1 Dương Thị Quỳnh Anh CQ530189 Thầy Hải
2 Trần Đăng Dung CQ530561 Thầy Hải
3 Bùi Trung Kiên CQ531980 Thầy Hải
4 Bùi Thị Trà CQ533975 Thầy Hải
5 Lê Thị Trang CQ534086 Thầy Hải
6 Nguyễn Thị Mỹ Duyên CQ530718 Cô Thúy
7 Nguyễn Thắng Thanh CQ533419 Cô Thúy
8 Phạm Sĩ Hải CQ531102 Cô Thúy
9 Lý Thị Dư CQ530735 Cô Ngọc
10 Nguyễn Như Quỳnh CQ533232 Cô Ngọc
11 Hoàng Thị Ngân CQ532655 Cô Ngọc
12 Nguyễn Anh Tuấn CQ534300 Cô Ngọc
13 Võ Thị Minh Hà CQ530992 Thầy Hòa
14 Phan Thị Thái Hằng CQ531173 Thầy Hòa
15 Tống Thị Hương CQ531842 Thầy Hòa
16 Nguyễn Thị Thương CQ533873 Thầy Hòa
17 Trần Thanh Hải CQ531109 Thầy Thế
18 Đào Thị Hằng CQ531181 Thầy Thế
19 Nguyễn Thị Lan Phương CQ533018 Thầy Thế
20 Đào Thị Hồng Tá CQ533326 Thầy Thế
21 Nguyễn Thị Nghi CQ532667 Cô Minh
22 Nguyễn Văn Thắng CQ533614 Cô Minh
23 Nguyễn Thành Trung CQ534220 Cô Minh
24 Đặng Tuấn Vũ CQ534545 Cô Minh