[TKT] Trông thi ngày 30, 31/7

Lịch trông thi

Ngày Ca Môn Phòng Trông thi In đề  
30/7 1 KTL (6) D-302, 303; V-306, 307, 308, 309 Tập trung D100: Hoàng, Dương, Huyền, Tâm, Hưng, Trang + 6 S29/7  
  2 KTL (7) D-302, 303; V-306, 307, 308, 309, 304 Hoàng, Dương, Huyền, Tâm, Hưng, Trang, Hải + 7 S29/7  
  3 XSTK (4) V304, 306, 307, 308, 309 V300: Long, Nhật, Thảo, Thành + 4 S29/7  
  4 XSTK (4) V304, 306, 307, 308, 309 Long, Nhật, Thảo, Thành + 4 S29/7  
31/7 3 XSTK (3) B2-101, 102, 103 B2-100: Huyền, Trang, Ngọc + 3 S30/7  
  4 XSTK (4) B2-101, 102, 103, 104 Huyền, Trang, Ngọc, Hoàng + 4 S30/7  
  5 KTL B2CQ (8) D201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 302 D100: Huyền, Trang, Ngọc, Hoàng, Dương, Long, Nhật, Thành + 8 S30/7  

Các thầy cô lưu ý đến trước giờ thi 15 phút.