[TKT+TTC] Chính quy – từ Tháng 1/2015

LỊCH GIẢNG HỆ CHÍNH QUY

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2014-2015

Thời gian: 15 tuần + 01 tuần dự trữ từ ngày 05/01/2015 đến 10/05/2015.

Buổi sáng: Tiết 1 – Tiết 5 (từ 7h00’ đến 11h30’)

Buổi chiều : Tiết 6 – Tiết 10 (từ 13h00’ đến 17h30’)

Các thầy cô có thay đổi lịch giảng đề nghị thông báo cho thầy Hải và phải có thay đổi trên lịch giảng này. Trong quá trình giảng và cuối kì phòng Thanh tra yêu cầu cung cấp thông tin giảng viên sẽ căn cứ trên lịch giảng này.

Đề nghị các thầy cô gửi lại Danh sách điểm thành phần lên khoa, muộn nhất là ngày đầu tiên của tuần bù: Thứ Hai

K GV Lớp Số tiết Thứ (Tiết) Giảng đường Số SV Ghi chú
CQ01 53 T.Dương KTL 4tc_1 4 T4 (6-9) B301   HL
CQ02 53 C.Huyền KTL 4tc_2 4 T2 (1-4) D502   HL
CQ03 53 C.Thúy KTL 4tc_3 4 T2 (6-9) E6   HL
CQ04 54 C.Trang KTL_1 3 T4 (1-3) B304    
CQ05 55 T.Hòa KTL_10 3 T6 (8-10) D303    
CQ06 55 T.Nhật KTL_12 3 T3 (3-5) B301    
CQ07 55 C.Tâm KTL_13 3 T6 (1-3) G103    
CQ08 55 T.Hoàng KTL_14 3 T3 (8-10) B306    
CQ09 55 C.Tâm KTL_15 3 T7 (3-5) G103    
CQ10 55 C.Thắm KTL_16 3 T2 (6-8) G103    
CQ11 55 T.Hưng KTL_17 3 T2 (8-10) B306    
CQ12 55 T.Dương KTL_18 3 T2 (8-10) VTP-504    
CQ13 55 T.Thành KTL_19 3 T3 (3-5) B206    
CQ14 54 T.Ninh KTL_2 3 T6 (8-10) B304    
CQ15 55 T.Long KTL_20 3 T4 (1-3) VTP-504    
CQ16 55 T.Dương KTL_21 3 T4 (1-3) E7    
CQ17 55 T.Hoàng KTL_22 3 T5 (8-10) B301    
CQ18 55 C.Thêu KTL_23 3 T5 (3-5) VTP-504    
CQ19 55 C.Nga KTL_24 3 T5 (8-10) B2-104    
CQ20 55 T.Dương KTL_25 3 T3 (6-8) B301    
CQ21 55 C.ChThủy KTL_26 3 T7 (6-8) B201    
CQ22 55 T.Hưng KTL_27 3 T6 (3-5) B306    
CQ23 55 C.BThủy KTL_28 3 T5 (6-8) E16    
CQ24 55 T.Long KTL_29 3 T2 (1-3) VTP-604    
CQ25 55 T.Hòa KTL_3 3 T4 (3-5) B305    
CQ26 55 T.Hưng KTL_30 3 T7 (8-10) G103    
CQ27 55 C.Nga KTL_31 3 T3 (6-8) B2-103    
CQ28 55 C.Trang KTL_32 3 T3 (1-3) B2-104    
CQ29 55 C.Trang KTL_33 3 T4 (6-8) VTP-604    
CQ30 55 T.Đức KTL_34 3 T7 (8-10) D502    
CQ31 55 C.Huyền KTL_35 3 T6 (1-3) D303    
CQ32 55 C.Huyền KTL_4 3 T4 (6-8) B305    
CQ33 55 T.Mạnh KTL_5 3 T5 (1-3) VTP-404    
CQ34 55 C.Tâm KTL_6 3 T2 (3-5) G103    
CQ35 55 C.Ngọc KTL_7 3 T4 (6-8) VTP-404    
CQ36 55 T.Phi KTL_8 3 T6 (8-10) VTP-404    
CQ37 55 T.Long KTL_9 3 T7 (1-3) G101    
CQ38 53 C.Phương KTL 2_6 4 T2 (1-4) B202   CN HL
CQ39 54 T.Dong KTL II_1 3 T7 (8-10) B205   CNg
CQ40 54 C.Minh KTL II_2 3 T2 (1-3) B205   CNg
CQ41 54 T.Hòa LTMHTKT 2_1 3 T2 (8-10) B205   CNg
CQ42 55 T.Hải LT Trochoi_1 2 T6 (6-7) B203   CNg
CQ43 53 Nhật XSTK 4tc_1 4 T2 (6-9) B301   HL
CQ44 53 T.Phi XSTK 4tc_2 4 T5 (1-4) B106   HL
CQ45 53 T.Nhật XSTK 4tc_3 4 T3 (6-9) PN301 > BH405   HL
CQ46 53 C.Thảo XSTK 4tc_4 4 T5 (6-9) PN301 > BH405   HL
CQ47 55 T.Hệ XSTK 1_1 3 T4 (1-3) G101    
CQ48 55 T.Phong XSTK 1_2 3 T5 (8-10) G101    
CQ49 55 C.Ngọc I/O_1 2 T6 (9-10) B203   CN
CQ50 54 C.Phương MHT_1 2 T4 (6-7) B203    
CQ51 53 C.Phương MHT_11 4 T6 (1-4) B106   HL
CQ52 54 C.Phương MHT_2 2 T3 (4-5) B202    
CQ53 55 T.Đức MHT_4 2 T5 (6-7) B303    
CQ54 54 T.Thứ MHUD_1 3 T3 (8-10) B205   CNg
CQ55 54 C.Minh ChuoiTG_1 2 T4 (4-5) > BH-401   Kh. TKê
CQ56 54 C.Thúy TkeNCh_1 2 T2 (4-5) >> V307    
CQ57 55 ?? T.Thứ TkeNCh 1_1 3 T2 (1-3) B204   CNg
CQ58 54 T.Thứ TkeNCh 2_1 2 T5 (6-7) B205   CNg
CQ59 54 T.Thứ TkeNCh 2_2 2 T5 (4-5) B205   CNg
CQ60 55 C.Ngọc TkeToan_1 3 T5 (1-3) VTP-502    
CQ61 55 T.Hoàng TkeToan_2 3 T7 (8-10) D501    
CQ62 55 T.Hải TkeToan_3 5 T3 (6-10) B206   CNg
CQ63 55 C.Thảo TUH 1_1 3 T4 (8-10) B203   CNg
CQ64 55 C.QLan TUH 1_2 3 T5 (1-3) B204   CNg
CQ65 54 C.QLan TUH 2_1 2 T4 (8-9) B205   CNg
CQ66 54 C.Thảo TUH 2_2 2 T5 (1-2) B205   CNg
CQ67 56 T.Thế LTXS_1 3 T6 (8-10) B303   CNg
CQ68 56 T.Mạnh LTXS_2 3 T7 (3-5) B304   CNg
CQ69 55 T.Hoàng KTL_KT 3 T2+3 (6-7) D101   CLC
CQ70 55 T.Hưng KTL_NH 3 T2+3 (6-7) D104   CLC
CQ71 55 C.Ngọc KTL_ĐT 3 T2+3 (6-7) D403   CLC
CQ72 55 C.Phương KTL_KDQT 3 T2+3 (6-7) D402   CLC
CQ73 55 C.Trang KTL_QTDN 3 T2+3 (6-7) D401   CLC
CQ74 56 C.Huyền XSTK_KS 3 T5 (1-3) D504   POHE
CQ75 56 C.Tâm XSTK_LH 3 T5 (8-10) D405   POHE
CQ76 56 T.Nhật XSTK_Mar 3 T5 (6-8) D504   POHE
               
CQ77 54 T.Mạnh CĐề: ĐLRR_1 2 T2 (4-5) B205   CNg
CQ78 54 C.Nga CĐề Pt Kth_1 2 T3 (4-5) B205   CNg
CQ79 55 T.Mạnh Coso TTC_1 3 T4 (3-5) B204   CNg
CQ80 54 C.Thêu Dinhgia 1_1 3 T5 (8-10) B205   CNg
CQ81 54 C.Thắm Dinhgia 1_2 3 T3 (1-3) B205   CNg
CQ82 54 C.ChThủy TC Cty_1 3 T6 (1-3) B205   CNg
CQ83 54 C.Nga TC Qte_1 2 T6 (4-5) B205   CNg
CQ84   C.ChThủy QTRR_3 3* T3 (1-3) VQ-116    
CQ85   C.Thắm QTRR_4 3* T6 (3-5) BH-304    
CQ86   ChThủy+Thêu QTRR_5 3* T6 (8-10) BH-402    
CQ87   C.BThủy QTRR_6 3* T3 (1-3) BH-402    
CQ88   C.Nga QTRR_7 3* T4 (8-10) BH-403    

Giảng đường V: tầng 3 Thư viện.

Giảng đường VTP: Giảng đường Vũ Trọng Phụng, phòng VTP-306, 307, 406, 407, 408, 409, 506, 507, 508, 509 là Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội 1 – 54 Vũ Trọng Phụng. Phòng VTP-401, 402, 403, 404, 405, 501, 502, 503, 504, 505, 601, 602, 603, 604, 605 là Trường Trung cấp Công thương Hà Nội – 54A Vũ Trọng Phụng.

Giảng đường BH: Đại học Bắc Hà 54 Vũ Trọng Phụng.

Lịch giảng theo Giảng viên

   Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
GV S C S C S C S C S C S C
T.Ninh                        
T.Phi                        
T.Hòa                        
C.Minh                        
T.Thế                        
T.Hải                        
C.Tâm                        
C.Huyền                        
T.Hoàng                        
T.Dương                        
C.Phương                        
T.Hưng                        
T.Long                        
T.Nhật                        
C.Thảo                        
C.Tú                        
C.Ngọc                        
C.Trang                        
C.Thúy                        
T.Thành                        
C.ChThủy                        
C.Thắm                        
T.Mạnh                        
C.Thêu                        
C.Liên                        
C.Nga                        
C.Trang TTC                        
C.BThủy                        
T.Hệ                        
T.Phong