[TKT+TTC] Giảng Chính quy – kỳ hè 2012

(Chủ nhật, 20 Tháng 5 2012 00:24)

 
LỊCH GIẢNG HỌC KỲ 2 / 2012 (HỌC KỲ HÈ)
Thời gian giảng: 28 / 5 đến 30 / 6

 
Môn_lớp GV Thứ (tiết) GĐ SV Ghi chú
A69 XSTK_1 Nguyên T2,4,6 (1 – 4) G101    
A70 XSTK_19 T2,4,6 (1 – 4) PN1-305    
A71 XSTK_2 Mạnh T2,4,6 (6 – 9) G101    
A72 XSTK_20 Thảo T2,4,6 (6 – 9) PN1-305    
A73 XSTK_21 Tuấn T3,5,7 (1 – 4) PN1-305    
A74 XSTK_22 Yến T3,5,7 (6 – 9) PN1-305    
A75 XSTK_3 Long T3,5,7 (1 – 4) G101    
A76 XSTK_4 Nhật T3,5,7 (6 – 9) G101    
A77 XSTK_5 Hưng T2,4,6 (1 – 4) G102    
A78 XSTK_6 Hải  T2,4,6 (6 – 9) G102    
A79 XSTK_7 Thêu T3, 5, 7 (1 – 4) G102    
A80 XSTK_8 Huyền T3,5,7 (6 – 9) G102    
A81 MHT_1 Hòa T2,4,6 (1 – 4) B206    
A82 MHT_2 Phi T3,5,7 (6 – 9) B306    
A83 KTL_3 Dương T3,5,7 (1 – 4) PN1-303    
A84 KTL_4 Nga T3,5,7 (6 – 9) B2-101    
A85 KTL_5 Liên T2,4,6 (1 – 4) B2-102    
A86 KTL_6 Ngọc T2,4,6 (6 – 9) B2-102    
A87 KTL_7 Trang T3,5,7 (1 – 4) B2-102