[TKT+TTC] Giảng Chính quy – kỳ hè 2013

(Thứ sáu, 24 Tháng 5 2013 15:09) LỊCH GIẢNG HỌC KÌ 2 – 2013

Bắt đầu từ 27 / 5, kết thúc 30 / 6

Giảng viên Lớp Thứ (Tiết) GĐ Học phần Số tiết Số SV Ghi chú
CQ59 T. Dương KTL_1 T2,4,6 (1 – 4) B105 KTL 4    
CQ60 C. Thúy KTL_2 T2,4,6 (6 – 9) B105 KTL 4    
CQ61 C. Trang KTL_3 T3,5,7 (1 – 4) B105 KTL 4    
CQ62 C. Liên KTL_4 T3, 5, 7 (6 – 9) B105 KTL 4    
CQ63 T. Hệ XSTK_1 T2,4,6 (1 – 4) B202 XSTK 4    
CQ64 C. Thủy XSTK_2 T2, 4, 5 (6 – 9) B202 XSTK 4    
CQ65 C. Tú XSTK_3 T3,5,7 (1 – 4) B202 XSTK 4    
CQ66 T. Hưng XSTK_4 T3,5,7 (6 – 9) B202 XSTK 4    
CQ67 T. Long XSTK_5 T2,4,6 (1 – 4) B203 XSTK 4    
CQ68 C. Thắm XSTK_6 T2,4,6 (6 – 9) B203 XSTK 4    
CQ69 T. Nhật XSTK_7 T3,5,7 (1 – 4) B203 XSTK 4    
CQ70 C. Huyền XSTK_8 T3,5,7 (6 – 9) B203 XSTK 4    
CQ71 C. Cơ MHT_1 T2,4,6 (1 – 4) C110 MHT 4    
CQ72 T. Phi MHT_2 T2,4,6 (6 – 9) C110 MHT 4