[TKT+TTC] Giảng TC+B2+LT+TX (2011-2012)

(Thứ ba, 11 Tháng 10 2011 15:35)

LỊCH GIẢNG BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ THÁNG 8/2011

Bản chi tiết hệ Tại chức, Liên thông đã được gửi qua thư điện tử.
Một số lớp lẻ các thầy cô vui lòng liên hệ đơn vị quản lý.

Đề nghị các thầy cô:
– Khi có đổi lớp, báo lại cho Hải để cập nhật vào danh sách này
– Cuối kì sẽ đối chiếu với danh sách này để tổng hợp

– Các lớp thi tại Hà Nội, các thầy cô gửi lại
danh sách thi 3 ngày trước khi thi

HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM

 

  Cơ sở GV Lớp K SV Môn Từ Đến HT Thi T.gian KK
D1 BDCtrị Bắc Quang T.Phi NH 42 133 KTL 17/10  20/10  11/12 13/12    R
D2 Th Ktế TC HN T.Phi KT 43 159 XSTK 20/9  6/10 26/11  27/11  T3,5,7,CCN R
D3 Th Ktế TC HN T.Dương KD 42 105 KTL 19/9  4/10 17/11  18/11  T2,3,5,6  
D4 Th Ktế TC HN T.Dương KD 42 114 KTL 3/11 18/11  22/12  23/12  T2,3,5,6  
D5 Tc Lê Quý Đôn T.Hải KT 43 95 XSTK 19/9  7/104 17/11  18/11  T2,3,5,6 R
D6 Tc Ktế Kth Y.Bái T.Hòa KT 43 93
(87)
XSTK 15/9  20/9  26/11  27/11    R
D7 CT Hà Nam T.Hòa QLKT 43 75 XSTK 13/8  18/8  24/9  25/9    R
D8 Tc Lê Quý Đôn T.Hoàng KD 43 109 XSTK 19/9  7/10 17/11  18/11  T2,3,5,6  
D9 Tc BKhoa HN C.Huyền TC  43 86 XSTK 10/10 28/10  24/11  25/11  T2,3,5,6 R
D10 CĐ KTCN BKhoa T.Hưng KD 43 97 XSTK 19/9  7/10 28/11  29/11  T2,3,5,6 Hoãn vô thời hạn
D11 Tc Bách Nghệ HN T.Hưng KD 42 97 KTL 11/10 27/10  26/11  27/11  T3,5,7,CCN R
D12 Anhstanh T.Hoàng KD 43 110 XSTK 10/9 25/9  26/11  27/11  C,T7,S,CCN  
D13 CĐ KTKT P.Thọ C.Thắm NN 43 (89)
81
XSTK 7/11 12/11 12/12 13/12    R
D14 Hội khuyến học T.Long KD 43 128 XSTK 20/8  10/9 22/10  23/10  SC7,SCCN  
D15 CĐ Đường sắt T.Long KD 43 82 XSTK 9/10 23/10  17/12  18/12  C,T7,S,CCN  
D16 CĐ KTKT HN T.Mạnh KT 43 129 XSTK 12/9 30/9  14/11  15/11  T2,3,5,6 R
D17 KTQD C.Nga