[TKT+TTC] Giảng TC+B2+LT+TX (2011)

(Thứ tư, 02 Tháng 3 2011 00:30)

LỊCH GIẢNG HỆ TẠI CHỨC VÀ LIÊN THÔNG
BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2010 – 2011

Thông tin chi tiết lấy TẠI ĐÂY

CÁC LỚP TẠI CHỨC (2011)

GV Nơi K Lớp Môn # Từ Đến HT Thi Học
C.Nga KTQD K41 TC KTL 40 1/3 17/4 16/6 18/6 C.CN
C.Phương KTQD K41 NH KTL 40 1/3 17/4 16/6 18/6 C.CN
C.Trang CBộ TW K42 TM KTL 40 5/3 20/3 14/5 15/5  
T.Nguyên NH NN – Yên Bái K42 NH KTL 40 18/3 22/3      
T.Hòa KTKT Bắc T.Long K42 QLKT KTL 40 9/4 24/4 11/6 12/6  
T.Dương CBộ TW K42 KDQT KTL 40 11/4 26/4 6/6 9/6  
C.Liên T.c KTNVXD HN K41 KD KTL 40 23/5 7/6 20/6 23/6  
C.Yến KTQD K42 KD XSTK 45 28/2 14/4 6/6 9/6 T2,3,4,5
T.Long KTQD K42 KD XSTK 45 1/3 21/4 18/6 19/6 C.CN
T.Nhật KTQD K42 KT XSTK 45 1/3 21/4 18/6 19/6 C.CN
T.Nguyên Hội khuyến học K42 TC XSTK 45 21/3 8/4 13/5 17/5  
T.Hòa Lạng Sơn K43 KD XSTK 45 30/3 3/4      
T.Phi Vĩnh Phúc K43 KD XSTK 45 1/4 10/4 4/6 5/6 T7CN
C.Thảo CBQL VHTTDL K42 TC XSTK 45 9/4 24/4 11/6 12/6  
C.Tú KTQD K42 NH XSTK 45 24/4 12/6 26/6 26/6  
T.Phi Điện Biên K43 TC XSTK 45 5/5 10/5      
T.Hoàng Điện Biên K43 KT XSTK 45 5/5 10/5      
T.Mạnh Bách nghệ HN K43 KT XSTK 45 20/5 8/6 15/6 19/6 S.CN
T.Đức GDTX- Q.Ninh

Bài viết liên quan