[TKT+TTC] Trông thi: Tháng 5/2016 (cập nhật 10/5)

LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016-2017

THỜI GIAN: Từ 8/6/2017 đến 30/5/2017

 

Theo yêu cầu Nhà trường, bắt buộc các giảng viên phải tham gia trông thi.

Các thầy cô khi đã phân công đề nghị không nhờ người ngoài Khoa.
Các trường hợp thay đổi thông báo cho Hải và phải cập nhật trên danh sách này.

Đến trước thời gian thi 15 phút

Thời gian thi: Ca 1: 7h00; Ca 2: 9h00; Ca 3: 13h00; Ca4: 15h00

 

Ngày Ca K Lớp Phòng Trông thi In đề Ra đề Trả
điểm
8/5 4 56 Đo lường RR G102 Mạnh, Trang TTC C5/5 T.Mạnh 19/6
8/5
(Tiếp)
3   QTRR VTP Liên C5/5 C.C Thủy 19/6
8/5 4   QTRR VTP Liên C5/5 C.Liên 19/6
8/5 4 57 KTL I 1, 2 G101, 103 Hải, Thành, Tú, P.Minh C5/5 C.Minh 19/6
10/5 4 56 SL Mảng B2-101, 102 Thành, Thảo, P.Minh,  C9/5 C.Minh 21/6
11/5
Thứ Năm
1 57 7 lớp KTL
(10, 13, 14, 40, 48, 55, 6)
14 phòng: VTP tầng 4,5,6 + KTKT t4
Tập trung: VTP503 (Tầng 5 nhà 6 tầng)
[Thế] Tâm, Huyền, Hoàng, Dương, Hưng, Long, Thảo, Tú, Ngọc, Thành, Liên, Trang TKT, Trang TTC, Trung, Nga, P.Minh, T.Hòa, Thành + 14 S10/5 T.Hải 22/6
11/5
tiếp
2 57 7 lớp KTL
(26, 38, 47, 5, 54, 7, 9)
14 phòng: VTP tầng 4,5,6 + KTKT t4 Như ca 1 S10/5 T.Hải 22/6
11/5
tiếp
3 57 7 lớp KTL
(2, 23, 24, 31, 33, 36, 41)
14 phòng: VTP tầng 4,5,6 + KTKT t3 [Thế] Tâm, Huyền, Hoàng, Dương, Hưng, Long, Nhật, Thảo, , Ngọc, Thành, Liên, Nga, Phương, Trung, T.Hòa, P.Minh + 14 C10/5 T.Hải 22/6
11/5
tiếp
4 57 7 lớp KTL
(20, 22, 3, 37, 44, 46, 50)
14 phòng: VTP tầng 4,5,6 + KTKT t3 Như ca 3 C10/5 T.Hải 22/6
12/5
Thứ
Sáu
1 57 7 lớp KTL
(11, 17, 25, 30, 39, 51, 8)
17 phòng: VTP tầng 4,5,6 + KTKT t4 [Hải] Tâm, Huyền, Hoàng, Dương, Hưng, Long, Thảo, Tú, Ngọc, Thành, Liên, Nga, Trang TKT, Trang TTC, Trung, T.Hòa, T.Phi, P.Minh + 17  S11/5 T.Hải 23/6
12/5
tiếp
2 57 7 lớp KTL
(12, 32, 34, 35, 4, 45, 49)
17 phòng: VTP tầng 4,5,6 + KTKT t4 Như ca 2 S11/5 T.Hải 23/6
12/5
tiếp
3 57 6 lớp KTL
(15, 16, 18, 19, 28, 43)
13 phòng: VTP tầng 4,5,6 + KTKT t4 [Hải] Tâm, Huyền, Hoàng, Dương, Hưng, Long, Thảo, Ngọc, Thành, Liên, Nga, Trang TKT, Trang TTC, Trung, T.Hòa, T.Phi, Phương, P.Minh + 17 C11/5 T.Hải 23/6
12/5
tiếp
4 57 6 lớp KTL
(1, 21, 27, 29, 52, 53)
12 phòng: VTP tầng 4,5,6 + KTKT t4 Như ca 4 C11/5 T.Hải 23/6
15/5 2   QTRR D504 Nga C12/5 C.Nga 26/6
16/5 3 56 Định giá 1 G-103 C.Thắm, Trang TTC C15/5 C.Thắm 27/6
19/5 4 56 MHUH C-201 Phương, P.Minh C18/5 T.Thứ 29/6
20/5 2 57 T.Anh CN,
TkToan 1, 2
D 501, 502, 503 Thành, Ngọc, Hoàng, Tâm, Huyền, Long S19/5 T.Thành, C.Ngọc 30/6
20/5 3 56 MHTC QT B2-102 Liên, Trung TTC S19/5 C.Liên 30/6
22/5 1 57 Game_1 B-201 Hải, Tú C19/5 T.Hải 1/7
22/5 4 56 Chuỗi TG G-103 Thành, Hoàng C19/5   1/7
23/5 2 56 Định giá 2_1 B-206 C.Thắm, Nga S22/5 C.Thắm 2/7
23/5 4 57 LTMHTKT 1 C-101 Hải, Phương C22/5 T.Hải 2/7
24/5 2 56 MH TC Cty B-206 Thủy, Trung TTC S23/5 C.Thủy 3/7
24/5 3 56 Tke NCh_1 C-101 Trang TKT, Dương C23/5   3/7
24/5 4 56 Tke NCh 2_1 C-101 Trang TKT, Dương C23/5   3/7
27/5 3 57 MHTKT 1, 4 VTP 501, 502, 504 Phương, Đức, T.Phi, Hưng, P.Minh, Tâm S26/5 C.Phương 6/7
29/5 2 57 TƯH B-102, 103, 104, 105 Trang TKT, Hoàng, Huyền, Tâm + 4 C26/5 C.Thảo 8/7
29/5 4 57 Tk NCh 1 B 204, 205 Trang TKT, Hoàng, Huyền, Tâm C26/5   8/7
30/5 3 57 XSTK 2, 4, 6  B 101, 103, 104, 105, 106 Tú, Thảo, Hưng, Long, Tâm, Huyền, P.Minh + 3 C29/5 C.Tú 9/7
30/5 4 57 XSTK 1, 3, 5 B 101, 103, 104, 106 Như ca 3 C29/5 C.Tú 9/7