Trông thi Đại học K56

new_small_red Các thầy cô và sinh viên có tên trong danh sách trông thi Đại học K56 (Danh sách tại khoa, không công bố công khai)

27/6 (Thứ Sáu): 8h30: Các Thư ký tập trung tại Nhà Văn hóa

14h00: Toàn bộ cán bộ coi thi tập trung để phổ biến quy chế: CBCT điểm THCS Nguyễn Phong Sắc tập trung tại B203; điểm ĐHDL Phương Đông tại B206

3/7 (Thứ Năm) Tập trung thí sinh

4/7 (Thứ Sáu) Thi theo Lịch chung của Bộ

5/7 (Thứ Bảy) Thi theo lịch chung của Bộ