Trông thi TKT+TTC: Tháng 12/2008

(Thứ hai, 01 Tháng 12 2008 00:00)

 

LỊCH TRÔNG THI HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2008 – 2009

Ngày 02 / 12 / 2008
Ca 1. Chuyên ngành, địa điểm: B100; thời gian: 6h45'.
Các giáo viên: T.Hòa, T.Phi. T.Mạnh, C.Ngọc, C.Phan Minh, T.Long, T. Nhật, C. Thêu

Ngày 19 / 12 / 2008
Môn Xác suất Thống kê; Bốn ca, tập trung D300
Toàn thể giáo viên Bộ môn Toán kinh tế, Toán tài chính.

Ngày 26 / 12 / 2008
Môn Xác suất Thống kê; Ca 1 + 2, tập trung D300
Toàn thể giáo viên Bộ môn Toán kinh tế, Toán tài chính.