Trông thi TKT+TTC: Tháng 5/2012

(Thứ năm, 19 Tháng 4 2012 17:28)

LỊCH TRÔNG THI HỌC KÌ 1 – 2012
BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ – TOÁN TÀI CHÍNH

 

Ngày Ca Môn Lớp Khu vực Cán bộ coi thi
7/5 1 KTL 12, 15, 17, 26 GĐ B : B100 Toàn thể 2 bộ môn
  2 KTL 14, 16, 19, 27 GĐ B : B100 Toàn thể 2 bộ môn
  3 KTL 23, 28, 36, 40, 46, 7 GĐ B : B100 Toàn thể 2 bộ môn + 6
  4 KTL 22, 24, 30, 39, 41, 42, 8, 9  GĐ B : B100 Toàn thể 2 bộ môn + 8
8/5 1 KTL 11, 13, 18, 34, 38, 43, 45, 55 GĐ B : B100 Toàn thể 2 bộ môn + 2
  2 KTL 25, 29, 31, 33, 35, 37, 44, 53, 6 GĐ B : B100 Toàn thể 2 bộ môn + 6
  4 KTL 1, 2, 3 (3 tín chỉ) B2: 100 Tú, Thảo, Nhật, Long, Trang, PMinh, Nga, Huyền, Yến, Ngọc, Nga, Liên, KTrung
10/5 1 CSTTC 1, 2 (ch.ngành) B300 Nguyên, Nga, Hoàng, Mạnh, Trang, Thêu, PMinh, KTrung
11/5 1 LTMH1 1, 2 G100 Hòa, PMinh, Trang, Nga
14/5 2 KTL KT+QTDN CLC D2.100 Tú, Phi, Nhật, Long, Trang, PMinh
17/5 1 KTL2 1, 2 (ch.ngành) C109, C111 Ng.Minh, Nhật, Tú, Minh, Trang
3 / 6 1 XSTK 1, 11, 12, 3, 4, 5,  GĐ B : B100 Toàn thể 2 bộ môn
  2 XSTK 10, 2, 6, 7, 8, 9 GĐ B : B100 Toàn thể 2 bộ môn
21/5 2 XSTK KS-LH, 53A, 53B D2.100 Hải, Tú, Thảo, Nhật, Long, Trang, P.Minh, Huyền, Yến, Ngọc, Nga, Liên, KTrung
22/5 4 TƯH 1, 2, 3 (ch.ngành) B2.100 Tú, Thảo, Nhật, Long, Trang, P.Minh, Huyền, Yến, Ngọc, Nga, Liên, KTrung
23/5 3 XSTK2 1, 2, 3 B2.100 Tú, Thảo, Nhật, Long, Trang, P.Minh, Huyền, Yến, Ngọc, Nga, KTrung
  1 TKT 1, 2, 3 (ch.ngành) B300 Hải, Tú, Thảo, Nhật, Long, Trang, P.Minh, Huyền, Yến, Ngọc, Nga, KTrung
 

Ghi chú: Đề nghị mỗi ca thi các Cán bộ trông thi đến trước 15 phút
THỜI GIAN
Ca 1: 7h00
Ca 2: 9h00
Ca 3: 13h00
Ca 4: 15j00