[TTC] Thực tập K49 – đợt 1

(Thứ hai, 20 Tháng 9 2010 00:00)

Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp đợt 1 – K49 – Toán Tài chính

KẾ HOẠCH THỰC TẬP ĐỢT 1

Chuyên ngành: Toán tài chính,  khóa: 49

Thời gian: 20/09/2010 đến 31/12/2010

–   Căn cứ theo Quyết định số 793/QĐ-KTQD ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân

–   Theo kế hoạch của Phòng Quản lý Đào tạo

Bộ môn Toán tài chính, khoa Toán Kinh tế tổ chức triển khai thực tập đợt 1 năm học 2010-2011 cho 26 sinh viên chuyên ngành Toán tài chính theo kế hoạch như sau:

1. Ngày 15/09/2010 họp triển khai công tác thực tập và phân công hướng dẫn (có danh sách phân công hướng dẫn kèm theo).

2. Thời gian thực tập 15 tuần từ 20/09/2010 đến 31/12/2010 được chia làm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Thực tập tổng hợp và xây dựng đề cương chi tiết (5 tuần)

+ Sinh viên tìm hiểu cơ sở thực tập, lựa chọn đề tài nghiên cứu phù hợp với chuyên ngành học, viết báo cáo thực tập tổng hợp và xây dựng đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết

+ Giáo viên hướng dẫn duyệt bản đề cương sơ bộ và đề cương chi tiết

+ Điểm đánh giá giai đoạn này do giáo viên hướng dẫn chấm (thang điểm 10, điểm lẻ 0,5) và được tính với hệ số 4/12 (tương đương 4 tín chỉ).

Giai đoạn 2: Viết chuyên đề thực tập (10 tuần)

+ Sinh viên thu thập số liệu, tài liệu tham khảo, xây dựng mô hình, sử lý số liệu và chạy mô hình phân tích

+ Giáo viên hướng dẫn sinh viên lựa chọn, chỉnh sửa mô hình phân tích

+ Sinh viên viết bản thảo chuyên đề thực tập

+ Giáo viên sửa bản thảo chuyên đề thực tập

+ Sinh viên hoàn thiện bản chuyên đề thực tập.

3. Chuyên đề thực tập được trình bày theo quy định chung của trường Đại học KTQD, nội dung tối thiểu 30 trang, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, cách dòng 1.3, kiểu gõ Unicode, lề trên 3.5cm, lề dưới 3.0cm, lề trái 3.5cm, lề phải 2.0cm. Số trang được đánh ở giữa, trên đầu mỗi trang.

4. Kết thúc đợt thực tập, sinh viên nộp cho bộ môn: 01 bản báo cáo thực tập tổng hợp và đề cương chi tiết (có ý kiến của GVHD) + 01 bản thảo chuyên đề thực tập (có bút tích sửa chữa của GVHD) + 03 bản chuyên đề thực tập hoàn chỉnh (có đính kèm bản sao nhận xét của cơ sở thực tập) + bản mềm (file.doc, tên file theo mẫu: Họ và tên – TTC49 – Tên đề tài).

5. Chấm chuyên đề thực tập (tuần từ 3-7/1/2011): Việc chấm chuyên đề thực tập do 2 giáo viên chấm, 1 giáo viên hướng dẫn và một giáo viên do bộ môn phân công chấm (thang điểm 10, điểm lẻ 0,5). Điểm chấm chuyên đề thực tập là điểm trung bình chung của hai giáo viên chấm và được tính với hệ số 8/12.

6. Điểm chuyên đề thực tập được tính bằng: [(điểm viết báo cáo thực tập tổng hợp và đề cương chi tiết) x 4 + (điểm trung bình chung viết chuyên đề thực tập) x 8] / 12 (tương đương 12 tín chỉ).

 

Ngày 14 tháng 09 năm 2010

Trưởng bộ môn

TS. Trần Trọng Nguyên

 

DANH SÁCH THỰC TẬP ĐỢT 1 – TOÁN TÀI CHÍNH 49

(Thời gian 15 tuần, từ 20/9/2010 đến 31/12/2010)

STT Họ tên Nơi đăng ký thực tập GVHD
1. Trần Thị Hoài Thu(Nhóm trưởng, ĐT:  01266142567) VIB Thầy Thứ và thầy Mạnh 
2. Nguyễn Thị Ngọc Thanh ACB
3. Nguyễn Thị Kim Cúc VP Bank
4. Bùi Thị Thoa BIDV Nam Hà Nội
5. Vũ Thị Thu Nga Ngân hàng quân đội
6. Nguyễn  Văn Tiến Chứng khoán Tân Việt
7. Lê Xuân Đạt Chứng khoán Liên Việt
8. Nguyễn Hải Đăng(Nhóm trưởng, ĐT: 01699543544) Chứng khoán Hà Nội Thầy Tuấn và cô Thêu 
9. Trịnh Văn Duy Vietcombank
10. Nguyễn Thị Thanh Ngân hàng VietinBank
11. Nguyễn Mai Trang Vietcombank
12. Nguyễn Văn Tùng Sacombank
13. Đào Thị Phong Cty chứng khoán FPT
14. Bùi Thị Hương(Nhóm trưởng, ĐT: 0936289568) Tổng cty tài chính dầu khí Thầy Nguyên và cô Nga 
15. Đinh Thị Hạnh Chứng khoán FPT
16. Nguyễn Thị Thùy An Ngân hàng Quân đội
17. Lưu Thị Phương Mai Công ty chứng khoán Vndirect
18. Bùi Thị Thanh Thủy Công ty chứng khoán Vndirect
19. Đinh Đức Anh Công ty chứng khoán Vndirect
20. Nguyễn Lan Anh(Nhóm trưởng, ĐT: 01659692989) Chứng khoán Habubank Cô Thủy và cô Liên 
21. Lê Hải Châu Chứng khoán Eviet
22. Kiều Thị Thanh Dung Công ty chứng khoán Vndirect
23. Đoàn Thị Linh ACB
24. Đỗ Thị Mát Ngân hàng Công thương
25. Nguyễn Thị Thìn Indovina Bank
26. Nguyễn Thị Minh Thư Ngân hàng

Ngày  14  tháng  09  năm 2010

Trưởng bộ môn

 

Trần Trọng Nguyên